Diesel 1-Tank Power Renew

Mô tả:   Diesel 1-Tank Power Renew – Làm sạch hoàn hảo các loại kim phun bị dính kết, thường được tìm thấy trên các hệ thống phun dầu- sử dụng trong động cơ Diesel. 100% Phục hồi SỨC MẠNH động cơ-  ĐƯỢC KIỂM CHỨNG! 100% Loại bỏ muội than – ĐƯỢC KIỂM CHỨNG! 99% Cải thiện chất lượng kim phun nhiên liệu-  ĐƯỢC KIỂM CHỨNG! Là sản phẩm làm sạch hệ thống nhiên liệu hàng đầu trên thị trường.

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay