Dry Moly Lube

Mô tả:    CRC Dry Moly Lube là một chất bôi trơn màng khô dùng để bảo vệ và bôi trơn các bề mặ tkim loại.Chịu được nhiệt độ lên tới 343 độ C và áp lực cao, cũng như chống nước và hóa chất.

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay