Mass Air Flow Sensor Cleaner

Mô tả:  Mass Air Flow Sensor Cleaner  – Là sản phẩm đặc biệt đầu tiên được sản xuất để làm sạch cảm biến lưu lượng không khí. Được thiết kế bằng công nghệ Cozol® tiên tiến, làm tăng mã lực, cải thiện tỷ lệ không khí/nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu.

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay