Minimal Expansion Foam

Mô tả:     Minimal Expansion Foam – Là một loại bọt nở Polyurethane  một thành phần, được đông cứng lại trong môi trường không khí với cấu trúc bền vững, không thấm nước và lien kết kín các vật liệu từ gỗ, kính, kim loại,và hầu hết các loại nhựa. Nó ngăn ngừa căn, bụi bẩn, hơi nước, côn trùng và động vật gặm nhấm. Sử dụng CRC Minimal Expansion Foam cho việc bịt, hàn kín và ngăn cách âm thanh xung quanhbangr điện, các bảng ứng dụng khác, các loại đường ống, bản lề, cửa, cửa sổ, các vết rạn nứt…

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay