Plasticote 70

Mô tả:
CRC Plasticote 70 – Bảo vệ chống lại sự ngưng đọng hơi nước và hơi ẩm. Bảo vệ các bản mạch in. Cách ly tách chống dính các loại cáp và dây. Bao phủ các liên kết dạng vít, bộ phận chuyển mạch tránh tiếp xúc trực tiếp với không khí. Trong lĩnh vực truyền hình để loại trừ hiện tượng phóng điện từ ở điện cáp cao. Bảo vệ bản đồ, biểu đồ, văn bản pháp luật, bản vẽ kỹ thuật, kiến trúc quy hoạch . Bảo vệ các radio và các bộ phận khác ngoài biển chống lại sự ăn mòn của hơi muối. CRC Plasticote 70 chống lại nhiệt độ cao, chống lại sự nhỏ giọt và có thể hàn qua.

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay