SP – 400 11OZ

Mô tả:   SP-400™ giúp bảo quản chi tiết, bề mặt kim loại cả trong và ngoài nhà xưởng bằng lớp màng của mình. Bảo quản tốt chi tiết, thiết bị ngay cả trong điều kiện bảo quản không tốt hoặc vận chuyển đường biển. Thời gian bảo vệ trên 2 năm với điều kiện ngoài trời không thuận lợi.

Chat hỗ trợ
Chat ngay