Loctite 79040

Loctite 79040: Dùng để loại bỏ những giăng cũ, những giăng khó lấy.

Chat hỗ trợ
Chat ngay