MAF & THROTTLE BODY SINGLE-USE TWIN PACK, 1

Mô tả: Mô tả:
Sản phẩm đầu tiên được phát triển đặc biệt để làm sạch cảm biến lưu lượng không khí.
Được thiết kế với công nghệ Cozol tiên tiến. Tăng công suất và cải thiện tỷ lệ không khí/
nhiên liệu và MPG. Làm sạch nhựa dính và dầu bóng từ van cánh bướm và bướm ga để
khởi động dễ dàng hơn.
Ứng dụng:
Bộ cảm biến lưu lượng không khí & housing và động cơ xăng sử dụng được bơm nhiên
liệu ( bao gồm cả bướm ga và đa cổng).

Chat hỗ trợ
Chat ngay