Hiển thị tất cả 45 kết quả

Dòng sản phẩm Shell Gadus đã được phát triển để đem lại giá trị tốt nhất thông qua việc tăng cường bảo vệ chống mài mòn, kéo dài tuổi thọ mỡ bôi trơn và nâng cao hiệu quả hệ thống.

Từ loại mỡ bôi trơn có hiệu quả vận hành đáng tin cậy trong các ứng dụng tiêu chuẩn cho đến loại mỡ bôi trơn chuyên biệt trong ứng dụng tiếng ồn thấp, nhiệt độ cao và chịu tải nặng, dòng sản phẩm Shell Gadus này đều có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả hệ thống và chi phí vận hành của bạn.

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 A320 2

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 A320 2 (Rhodina Grease EP 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 OGH 0/00 (Malleus Grease OGH)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 U1000D 2 (Malleus Grease JB 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 U460L 2 (Darina Grease RL 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V100 1

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V100 2

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V100 3

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220 0 (Alvania EP 0)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220 1 (Alvania EP 1)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220 2 ( Retinax EP 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220 2 (Alvania EP 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220 3

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AC 0

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AC 1

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AC 1.5

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AC 2

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AC 3

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AD 1

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AD 2

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S2 V220AD 2 (Retinax HDX 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 T100 2 (Stamina RL 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 T150J 2

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 V220C 2

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 V220C 2 (Retinax LX 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 V220C 3 (Retinax LX 3)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 V220C 3 (Retinax LX 3)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 V460 1

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 V460D 2

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S3 V460D 2 (Retinax CMX 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S5 T100 2 (Stamina RLS 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S5 T460 1.5 (Stamina Grease HDS)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S5 V100 2 (Albida Grease EMS 2)

SHELL GADUS - Mỡ bôi trơn

Shell Gadus S5 V460 1.5

Chat hỗ trợ
Chat ngay