Hiển thị tất cả 31 kết quả

Đặc điểm nổi bật của các hệ thống tuần hoàn và ổ đỡ hiệu dụng là khả năng vận hành tại điều kiện tương đương hoặc cao hơn so với các thông số thiết kế ban đầu. Hiệu quả bôi trơn nhất quán và đáng tin cậy, bất kể trong điều kiện vận hành nào, là yếu tố then chốt.

Để đáp ứng thách thức của nhiều thiết bị và ứng dụng khác nhau, Shell đã tạo ra danh mục các loại dầu nhớt cho phép bạn chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu kỹ thuật và vận hành của bạn.

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 100 (Morlina 100)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 150 (Morlina 150)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 220 (Morlina 220)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 32 (Morlina 32)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 320 (Morlina 320)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 46 (Morlina 46)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 460 (Morlina 460)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 68 (Morlina 68)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 B 680

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BA 100 (Morlina T 100)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BA 150

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BA 220 (Morlina T 220)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BA 320 (Morlina T 320)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BA 460 (Morlina T 460)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BL 10 (Morlina 10, Morlina HS 10)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BL 22 (Morlina 22, Morlina HS 22)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S2 BL 5 (Morlina 5, Morlina HS 5)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 100

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 100 (Omala RL 100)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 1000 (Omala RL 1000)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 150

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 150 (Omala RL 150)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 220

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 220 (Omala RL 220)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 320

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 460

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 460 (Omala RL 460)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 68

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 68 (Omala RL 68)

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 680

SHELL MORLINA - Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Shell Morlina S4 B 680 (Omala RL 680)

Chat hỗ trợ
Chat ngay