Hiển thị tất cả 46 kết quả

Để đáp ứng thách thức của nhiều loại thiết bị và ứng dụng thủy lực khác nhau, Shell đã tạo ra một danh mục dầu cho phép bạn chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Danh mục này bao gồm từ công nghệ tổng hợp cho tuổi thọ cực dài, có thể gấp bốn lần tuổi thọ tiêu chuẩn* cho đến các dòng sản phẩm tin cậy tiết kiệm chi phí dùng trong những ứng dụng ít khắt khe hơn.

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 M 100 (Tellus Oil 100)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 M 22 (Tellus Oil 22)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 M 32 (Tellus Oil 32)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 M 46 (Tellus Oil 46)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 M 68 (Tellus Oil 68)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 100

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 100

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 15

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 22

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 32

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 46

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 46

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 68

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 MX 68

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 V 100

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 V 100 (Tellus T 100)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 V 15 (Tellus T 15)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 V 22 (Tellus T 22)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 V 32 (Tellus T 32)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 V 46 (Tellus T 46)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 V 68 (Tellus T 68)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 100

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 100

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 15

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 22

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 32

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 32

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 46

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 46

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 68

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S2 VX 68

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 M 100

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 M 22

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 M 32

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 M 46

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 M 68

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 V 32

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 V 32

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 V 46

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S3 V 68

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S4 ME 22

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S4 ME 32 (Tellus EE 32)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S4 ME 46 (Tellus EE 46)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S4 ME 68 (Tellus EE 68)

SHELL TELLUS - Dầu thủy lực

Shell Tellus S4 VX 32 (Tellus Arctic)

Chat hỗ trợ
Chat ngay