TĂNG CHỈ SỐ OCTAN – 2956

Là phụ gia dùng để tăng chỉ số RON trong xăng, giảm các chất độc hại như hydrocacbon. Giúp động cơ hoạt động ổn định và giảm tiêu hao nhiên liệu

Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay