46345F, POLY-TEMP® GAS Yellow Gas Line PTFE Tape — Extra Heavy Duty – 3/4″ x 260″ – POP Fish Bowl

Liên hệ với chúng tôi

Chat hỗ trợ
Chat ngay