Hiển thị tất cả 260 kết quả

Mobil, trước đây gọi là Socony-Vacuum Oil Company, là một công ty dầu lớn của Mỹ đã sáp nhập với Exxon vào năm 1999 để thành lập một công ty mẹ có tên ExxonMobil. Nó trước đây là một trong bảy công ty chị em thống trị ngành dầu khí toàn cầu từ giữa những năm 1940 cho đến những năm 1970. Ngày nay, Mobil tiếp tục là một thương hiệu lớn trong công ty kết hợp, cũng như vẫn là một trạm xăng đôi khi được kết hợp với cửa hàng riêng của mình

Chat hỗ trợ
Chat ngay