Hylomar sản xuất nhiều loại chất bịt kín và chất kết dính hiệu suất cao được sử dụng bởi một số OEM hàng đầu trong thế giới ô tô, hàng không vũ trụ, hàng trắng, sản xuất/phân phối điện, điện tử/quang tử và kỹ thuật tổng hợp. Hylomar Aerograde, Aerograde Ultra và Advanced Formulation được chỉ định bởi các nhà sản xuất động cơ hàng không khác nhau; bao gồm cả Rolls-Royce và Pratt & Whitney. Hylomar Aerograde cũng được chỉ định bởi NATO.

Chat hỗ trợ
Chat ngay